Lege-abisua

Egungo araudi juridikoa betetzeko (Datu pertsonalei buruz), jakinarazten dizugu atariaren bidez ematen dizkiguzun datu pertsonal guztiak isilpean tratatuko direla eta webgunearen titularraren jabetzako fitxategi automatiko batean sartuko direla. Zure datu pertsonalak webgunearen bitartez egiten dituzun zerbitzu-eskaerei eta informazioari erantzuteko edo gure taldeko kide izateko hautagaitzak aztertzeko soil-soilik erabiliko ditugu.

Era berean, jakinarazten dizugu datuak sarbidea, zuzentzea, ezabatzea eta eramangarritasuna, mugatzea eta / edo oposizioa eskatuz gero:

SISTEMAS Y TRATAMIENTOS AUTOMATICOS S.L.
Tratamendu Arduraduna
Perez Galdós kalea, 24, 1• 48010 • Bilbo • Bizkaia

Kasu guztietan, D.N.I.ren fotokopia edo nortasun frogatzea ahalbidetzen duen dokumentazio baliokidea, eta zuk nahi duzun eskubidea zehaztea.

Emandako datu pertsonalak egiazkoak direla bermatzen duzu, eta zuk izango duzu horietan gertatzen den edozein aldaketa jakinarazteko ardura. Formularioetan jarritako datuak faltsuak, zehaztugabeak, osatu gabeak edo eguneratu gabeak izateagatik atariaren arduradunari edo beste edonori kalte edo galera zuzenik edo zeharkakorik eraginez gero, zuk izango duzu horren erantzukizun osoa.

Atariaren arduradunak behar diren neurriak hartu ditu datu pertsonalak ez daitezen aldatu, galdu edo baimenik gabe tratatu edo eskuratu, une oro teknologiaren egoera kontuan hartuta. Hala ere, erabiltzaileak jakin behar du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla erasoezinak.

Erabiltzaileak, atarian dauden formularioak betez gero, berariazko baimena ematen du bere datu pertsonalak atariaren arduradunaren fitxategi automatizatuan sartzeko.

Atariaren arduradunak ez du arduradunek 16 urtetik beherako haurrak bidalitako informazio pertsonalik, guraso edo tutoreen baimen egokia izan gabe.

Formularioa betetzen duen pertsona ez den beste pertsona fisikoren baten datu pertsonalak sartu behar badira, aurreko paragrafoetan azaldutako kontuak jakinarazi beharko zaizkio pertsona horri bere datuak sartu baino lehen.